::cck::796::/cck::
::introtext::

2016 Boys Basketball Class S Champions Cairo

Cairo - State Champions

2016 Boys Basketball Class S 2nd St. Libory

St. Libory - 2nd Place

2016 Boys Basketball Class S 3rd Central City

Central City - 3rd Place

2016 Boys Basketball Class S 4th New Hope

New Hope - 4th Place

::/introtext:: ::cck::796::/cck::